Program szkolenia

Program szkolenia 

Wykaz przedmiotów:

 1. Wiadomości ogólne.

 2. Przepisy.

 3. Wiadomości o jachtach motorowych i motorowo-żaglowych. Duże jachty motorowe.

 4. Nawigacja.

 5. Locja.

 6. Meteorologia.

 7. Sygnalizacja i łączność.

 8. Ratownictwo.

 9. Silniki i układy napędowe.

 10. Mechanizmy, urządzenia i instalacje jachtowe.

 11. Manewrowanie jachtem motorowym i motorowo-żaglowym. Prowadzenie dużego jachtu motorowego. Prowadzenie szybkiego jachtu motorowego.

 
1. Wiadomości ogólne 
 1. Charakterystyka wybrzeży i portów.
 2. Wiadomości o jachtingu morskim.
2. Przepisy.
 1. Przepisy bezpieczeństwa żeglugi, MPDM.
 2. Podstawowe dokumenty jachtu morskiego.
 3. Odpowiedzialność kapitana jachtu. Prawa i obowiązki kapitana (Kodeks Morski). Postępowanie po awarii i wypadku. Umowa ratownicza – holowanie.
 4. Ogólne zasady postępowania w portach krajowych i zagranicznych. Przekraczanie granicy.
 5. Zasady rejestrowania Morskich jachtów motorowych i żaglowych (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie polskiego rejestru jachtów).
 6. Zasady ubezpieczania jachtów morskich oraz postępowanie po awarii i wypadku morskim.
 
3. Wiadomości o jachtach motorowych . Duże jachty motorowe.
 1. Klasyfikacja i główne parametry jachtów morskich.
 2. Zdolności nautyczne jachtów motorowych: stateczność, żegluga na fali, wejście w ślizg, szybkość kadłubowa, szybkość graniczna, itp.
 3. Budowa kadłuba.
 4. Wyposażenie jachtu morskiego:
- wyposażenie bosmańskie,
- urządzenia nawigacyjne ( GPS),
- urządzenia i sprzęt ratunkowy,
- urządzenia i środki sygnalizacyjne,
- sprzęt pokładowy,
- sprzęt awaryjny,
- sprzęt przeciwpożarowy,
- urządzenia radiowe (Navtex).
 
 
4. Nawigacja.
 1. Kształty i wymiary ziemi, pojęcia podstawowe i jednostki stosowane w nawigacji.
 2. Kompas magnetyczny, ustalanie kursów i namiarów. Deklinacja. Dewiacja. Sposoby określania pozycji zliczonej i prawdopodobnej.
 3. Prędkość. Droga jachtu po wodzie i nad dnem.
 4. Umiejętność posługiwania się podstawowymi przyrządami nawigacyjnymi, obsługa GPS.
 5. Określanie pozycji obserwowanych.
 6. Graficzne zliczanie drogi.
 7. Praca na mapie.
5. Locja.
 1. Oznakowanie nawigacyjne -system IALA, rejon A.
 2. Światła nawigacyjne i ich charakterystyka.
 3. Morskie pomoce nawigacyjne i ich wykorzystywanie (mapy, spisy świateł i sygnałów radiowych, locje, tablice pływów itp.).Sprawdzanie ważności map, locji, spisów świateł i ich korekta.
 4. Znaki i skróty stosowane na mapach morskich.
 5. Przygotowanie nawigacyjne wejścia do portu.
 6. Porty i latarnie morskie polskiego wybrzeża.
 
6. Meteorologia.
 1. Przewidywanie zmian pogody. Czynniki meteorologiczne.
 2. Korzystanie z podstawowych przyrządów meteorologicznych.
 3. Układy baryczne, cyrkulacja mas powietrza. Fronty atmosferyczne. Mapa synoptyczna- jej wykorzystanie
 4. Skala stanu morza.
 5. Radiowe komunikaty meteo dla żeglugi,(system NAVTEX i ICM).
 
7. Sygnalizacja i łączność.
 1. Sygnały wzywania pomocy, umiejętność posługiwania się środkami pirotechnicznymi.
 2. Sygnały ratunkowe do komunikacji ze statkami ratowniczymi.
 3. Sygnały ostrzegawcze, wybrane flagi MKS.
 4. Uprawnienia radiooperatora – umiejętność posługiwania się radiotelefonem (procedury, wywołanie w niebezpieczeństwie).
 
8. Ratownictwo.
 1. Środki bezpieczeństwa i sposoby posługiwania się nimi.
 2. Postępowanie w wypadku awarii,(wejście na mieliznę, przeciek, pożar, opuszczenie jachtu).
 3. Przygotowanie do sztormowania, technika sztormowania.
 4. Znajomość działania polskiej strefy odpowiedzialności ratownictwa SAR.
 5. Współdziałanie ze stacjami ratownictwa brzegowego i ze śmigłowcem ratowniczym.
 6. Sztrandowanie.
 7. “Człowiek za burtą” na małym i dużym jachcie motorowym.
 
9. Silniki i układy napędowe.
 1. Podstawowe wiadomości o budowie silników.
 2. Obsługa i konserwacja silników z zapłonem samoczynnym i iskrowym o dużej mocy.
 3. Zasady rozruchu i zatrzymywania silników.
 4. Materiały pędne i smary.
 5. Przekładnie silnik – śruba.
 
10. Mechanizmy, urządzenia i instalacje jachtowe.
 1. Instalacje wodne, paliwowe i gazowe jachtów.
 2. Instalacje elektryczne jachtów.
 3. Urządzenia sterowe mechaniczne i hydrauliczne.
 4. Systemy zdalnego sterowania silnikiem
 
11. Manewrowanie jachtem motorowym . Prowadzenie dużego jachtu motorowego.
 1. Zakres wymagań z manewrowania jachtem na silniku:
- odejście od nabrzeża,
- dojście do nabrzeża,
- dojście do boi,
- odejście od boi,
- manewr „człowiek za burtą”, zmiana kierunku o 180 stopni przy ograniczeniu szerokości kanału do dwóch długości jachtu
 
2. Manewry dodatkowe
- praca cumami i szpringami,
- stawanie na kotwicy,
- zejście z kotwicy,
- zejście z mielizny,*
- stawianie jachtu w dryf i wydawanie dryfkotwy*,
- mijanie i wyprzedzanie dużych jednostek w kanale*,
- przechodzenie śluz i jazów*,
- pływanie w trudnych warunkach pogodowych*,
- praca w charakterze członka załogi.
 
*Manewry oznaczone wykonywane, jeśli są takie możliwości lub mogą być omawiane
przez egzaminowanego.
 

Rozkład godzin nauczania na patent motorowodnego sternika morskiego.

 

 

Lp.

Temat

Godz. teoret.

Godz. prakt.

Razem

1

Wiadomości ogólne

1

-

1

2

Przepisy

3

-

3

3

Wiadomości o jachtach motorowych Duże jachty motorowe.

2

-

2

4

Nawigacja

4

2

6

5

Locja

2

2

4

6

Meteorologia

2

-

2

7

Sygnalizacja i łączność

1

-

1

8

Ratownictwo

2

-

2

9

Silniki i układy napędowe

2

-

2

10

Mechanizmy, urządzenia i instalacje jachtowe

2

-

2

11

Manewrowanie jachtem motorowym . Prowadzenie szybkiego jachtu motorowego.

2

2*

4

 

Razem godzin

23

6

29

 

* - na jedną osobę

 

Cytaty

„Stawianie żagli na jachcie podobne jest bardziej niż na innych statkach do rozwijania skrzydeł u ptaka: lekkość z jaką jacht się porusza, stanowi rozkosz dla oczu...”

J. Conrad

Pogoda

Polecamy

 • Regaty

  Regaty

 • HOM Puck

  Galeria zdjęć HOM Puck

 • VI Mistrzostwa Polski w Klasie Puck
 • VI Mistrzostwa Polski w Klasie Puck
 • VI Mistrzostwa Polski w Klasie Puck
 • VI Mistrzostwa Polski w Klasie Puck
 • VI Mistrzostwa Polski w Klasie Puck
 • VI Mistrzostwa Polski w Klasie Puck