przejdź do wersji normalnej (graficznej) |
Polski | English

Górne menu:Boczne menu


10. konferencja sprawozdawczo- wyborcza Subregionu Europy Środkowej ISGF ( International Scout and Guide Fellowship)

W Harcerskim Ośrodku Morskim w Pucku zakończyły się warsztaty europejskie I 10. konferencja sprawozdawczo- wyborcza Subregionu Europy Środkowej ISGF ( International Scout and Guide Fellowship). Spotkania przebiegały pod hasłem "Przyszłość ma przeszłość", obecne były delegacje związków członkowskich z 11 krajów. Uczestnicy mieli możliwość poznania wystawy związanej z projektem edukacyjnym dotyczącym Powstania Warszawskiego I Poczty Harcerskiej. Przedstawiciele delegacji udali się także do Muzeum na terenie b.obozu koncentracyjnego w Stutthof, zapoznali się na miejscu z wystawą " Nieść chętną pomoc bliźnim. Harcerze w KL Stutthof". Przejechali też przez tereny przyszłego Jamboree skautowego na Wyspie Sobieszewskiej, które odbędzie się w Polsce w 2027. Delegaci zostali przyjęci w Nowym Ratuszu w Gdańsku przez przewodniczącą Rady Miasta.

10. Konferencja Subregionu podsumowała działania w czasie ostatniej kadencji I na okres 2021--2024 dokonała wyboru nowego zarządu, przewodniczącą została sekretarz zagraniczna ZHP.

Pozdrawiamy!
 


Copyright © HARCERSKI OŚRODEK MORSKI PUCK ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO, ul. Żeglarzy 1, 84-100 Puck