przejdź do wersji normalnej (graficznej) |
Polski | English

Górne menu:Boczne menu


Uprawnienia

Uprawnienia

Osoba posiadająca stopień żeglarza jachtowego uprawniona jest do:

  1. Prowadzenia jachtów żaglowych,które mogą być wyposażone w pomocniczy napęd mechaniczny, po wodach śródlądowych.
  2. Prowadzenia jachtów żaglowych, które mogą być wyposażone w pomocniczy napęd mechaniczny, o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostalych wodach morskich w strefie do 2 Mm (mil morskich) od brzegu w porze dziennej.

Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, realizują przyznane uprawnienia pod nadzorem osoby pełnoletniej*.

*/ Za prowadzenie jachtów pod nadzorem uważa się żeglugę w porze dziennej na akwenie, na którym prowadzona jest ciągła obserwacja, przy zapewnieniu możliwości podjęcia na tym akwenie natychmiastowej akcji ratowniczej z wykorzystaniem łodzi ratunkowej oraz odpowiedniego sprzętu ratunkowego i wyposażenia technicznego. Osoba prowadząca nadzór musi być pełnoletnia i posiadać patent żeglarza jachtowego lub wyższy.

 


Copyright © HARCERSKI OŚRODEK MORSKI PUCK ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO, ul. Żeglarzy 1, 84-100 Puck