przejdź do wersji normalnej (graficznej) |
Polski | English

Górne menu:Boczne menu


Uprawnienia

Uprawnienia

 

STERNIK MOTOROWODNY UPRAWNIONY JEST DO:

 

1. Prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych.

2. Prowadzenia jachtów motorowych o dlugości kadłuba do 12m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej*.

*Osoby w wieku poniżej 16 roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowodnych o mocy silnika do 60 kW

*Żegluga w porze dziennej na akwenie, na którym jest prowadzone ciągła obserwacja, przy zapewnieniu możliwości podjęcia na tym akwenie natychmiastowej akcji ratowniczej z wykorzystaniem łodzi ratunkowej oraz odpowiedniego sprzętu ratunkowego i wyposażenia technicznego. Osoba pełnoletnia pełniąca nadzór co najmniej w stopniu żeglarza jachtowego lub sternika motorowodnego.


Copyright © HARCERSKI OŚRODEK MORSKI PUCK ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO, ul. Żeglarzy 1, 84-100 Puck