przejdź do wersji normalnej (graficznej) |
Polski | English

Górne menu:Boczne menu


EKOLOGIA POD ŻAGLAMI 2019

 Ekologia pod żaglami 2019

Chorągiew Gdańska ZHP wraz z Harcerskim Ośrodkiem Morskim w Pucku zaprasza na zajęcia:

„EKOLOGIA POD ŻAGLAMI”

Uczestnicy projektu spotykają się w Harcerskim Ośrodku Morskim w Pucku, gdzie nastąpi omówienie zajęć. Przewidujemy praktyczne zajęcia na jachtach typu „Drużyna”. W ramach zajęć pobierzemy próbki wody, będziemy prowadzić połowy organizmów wodnych, obserwacje ekosystemu zatoki, zmierzymy przeźroczystość wody. Uczestnicy projektu podczas tych zajęć poznają także podstawowe elementy żeglarskie – będą mieli okazję sami poprowadzić jacht oraz nauczą się podstawowych węzłów żeglarskich. Po zakończeniu pływania w jednej z sal HOM omówimy otrzymane wyniki.

Ponadto udamy się na edukacyjny spacer po ośrodku, poznając tajniki wykorzystania energii odnawialnej oraz zdobędziemy wiedzę na temat działalności człowieka związanej z projektowaniem i wznoszeniem obiektów budowlanych przyjaznych środowisku.

Cały blok będzie trwał ok. 4 godzin zegarowych.

Zajęcia „Ekologia pod żaglami” dofinansowuje WFOŚiGW w Gdańsku w ramach konkursu na zadania z zakresu edukacji ekologicznej województwa pomorskiego (edycja 2019) w kwocie 20 000,00 zł.     

Planowany koszt kwalifikowany wynosi 22 000,00 zł.


Copyright © HARCERSKI OŚRODEK MORSKI PUCK ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO, ul. Żeglarzy 1, 84-100 Puck