Program szkolenia

Program szkolenia
 
WIEDZA TEORETYCZNA
 
1. Przepisy.
- wybrane przepisy żeglugowe obowiązujące na śródlądowych drogach wodnych odnoszące się do żeglugi jachtowej: 
- prawo drogi,
- sygnały wzrokowe i dźwiękowe,
- sygnały wzywania pomocy,
- znaki żeglugowe,
- wypadki i awarie - zasady postępowania,
- elementarne wiadomości o przepisach obowiązujących na wodach morskich, przepisy portowe,
- etykieta jachtowa – zasady zachowania się na jachcie i obyczaje żeglarskie.
 
2. Budowa i obsługa jachtu.
- nazewnictwo podstawowych części składowych jachtu śródlądowego, 
- zasady bezpiecznego posługiwania się instalacjami jachtowymi, 
- zasady eksploatacji jachtowego silnika przyczepnego.
 
3. Teoria żeglowania.
- wiatr rzeczywisty i pozorny, 
- kursy jachtu względem wiatru, 
- siły działające na jacht, 
- zawietrzność i nawietrzność, 
- współpraca żagli, 
- działanie steru, 
- stateczność jachtu.
 
4. Locja.
- oznakowanie śródlądowego szlaku żeglugowego, 
- żegluga na rzece, 
- elementarne informacje o budowlach hydrotechnicznych – śluza, jaz, 
- elementarne wiadomości o: 
- oznakowaniu nawigacyjnym wód morskich (system IALA), 
- księgach locji, 
- spisach świateł i sygnałów nawigacyjnych, 
- mapach morskich.
 
5. Ratownictwo.
- środki bezpieczeństwa i sposoby posługiwania się nimi, 
- zasady zachowania się po wywrotce jachtu, 
- wiadomości o ratownictwie na wodach śródlądowych, 
- podstawowe informacje o ratownictwie na wodach morskich: 
- Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR), 
- ratownictwo brzegowe, 
- Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne, 
- podstawy pomocy przedmedycznej w najczęściej występujących obrażeniach na jachcie w czasie rejsów, 
- żegluga w niebezpiecznych warunkach.
 
6. Teoria manewrowania.
- zasady wykonywania manewrów żeglarskich, 
- umiejętność planowania i wyboru drogi jachtu (halsowanie).
 
7. Meteorologia.
- podstawowe wiadomości o wiatrach – znajomość skali Beauforte’a, 
- podstawowa znajomość wybranych zjawisk meteorologicznych, 
- niebezpieczne dla żeglarzy zjawiska meteorologiczne i ich oznaki, 
- znajomość meteorologii w zakresie rozumienia komunikatów meteorologicznych w mediach, 
- podstawowa umiejętność uzyskiwania prognoz pogody.
 
8. Podstawowe zasady ochrony wodnego środowiska naturalnego.
 
UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE
 
1. Eksploatacja jachtu śródlądowego.
- taklowanie jachtu, klar jachtu, 
- obsługa żagli, osprzętu i podstawowych urządzeń na jachcie, 
- zasady cumowania jachtu, 
- umiejętność wiosłowania, 
- obsługa silnika zaburtowego, 
- umiejętność sprawdzenia stanu technicznego jachtu żaglowego.
 
2. Prace bosmańskie.
- umiejętność wiązania podstawowych węzłów żeglarskich, 
- podstawowe naprawy jachtu i osprzętu.
 
3. Umiejętność wykonania następujących manewrów jachtem typu slup o długości kadłuba większej niż 5,5m pod żaglami: 
- manewry podstawowe: 
     - zwrot przez sztag, 
     - zwrot przez rufę, 
     - odejście od nabrzeża, 
     - dojście do nabrzeża, 
     - alarm „człowiek za burtą”. 
- manewry dodatkowe: 
     - stawanie w dryf, 
     - dojście do boi, 
     - odejście od boi, 
     - stawanie na kotwicy, 
     - zejście z kotwicy.
 
4. Umiejętność wykonywanie następujących manewrów jachtem żaglowym o długości kadłuba większej niż 5,5m na silniku: 
- manewry podstawowe: 
     - odejście od nabrzeża, 
     - dojście do nabrzeża, 
- manewry dodatkowe: 
     - dojście do boi, 
     - odejście od boi, 
     - holowanie pojedynczego jachtu.
 
5. Obrót lub przesunięcie jachtu przy pomoście, praca cumami.

 

Cytaty

"Są trzy rodzaje ludzi: żywi, martwi i ci, co na morzu..."

Joseph Conrad

Pogoda

PUCK Pogoda

Polecamy

 • Regaty

  Regaty

 • HOM Puck

  Galeria zdjęć HOM Puck

 • ______________________________

  Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Harcerskiego Ośrodka Morskiego, w tym w szczególności cenniki, oferty, oferty specjalne mają charakter ogólnej informacji handlowej, mającej przybliżyć Usługobiorcy działalność Harcerskiego Ośrodka Morskiego. Informacje te nie mogą być traktowane jako oferta w rozumieniu art. 66 § 1 polskiego Kodeksu cywilnego i jako takie nie są wiążące dla HOM Puck ZHP. Stanowią one jedynie zaproszenie do rokowań w rozumieniu art. 71 polskiego Kodeksu cywilnego.

  ______________________________

 • Baza wiedzy o żeglarstwie
 • Żeglarz jachtowy
 • Żeglarz jachtowy
 • Żeglarz jachtowy
 • Żeglarz jachtowy
 • Żeglarz jachtowy