Program szkolenia

Program szkolenia
 
WIEDZA TEORETYCZNA
 
1. Przepisy.
- wybrane przepisy żeglugowe obowiązujące na śródlądowych drogach wodnych odnoszące się do żeglugi jachtowej: 
- prawo drogi,
- sygnały wzrokowe i dźwiękowe,
- sygnały wzywania pomocy,
- znaki żeglugowe,
- wypadki i awarie - zasady postępowania,
- elementarne wiadomości o przepisach obowiązujących na wodach morskich, przepisy portowe,
- etykieta jachtowa – zasady zachowania się na jachcie i obyczaje żeglarskie.
 
2. Budowa i obsługa jachtu.
- nazewnictwo podstawowych części składowych jachtu śródlądowego, 
- zasady bezpiecznego posługiwania się instalacjami jachtowymi, 
- zasady eksploatacji jachtowego silnika przyczepnego.
 
3. Teoria żeglowania.
- wiatr rzeczywisty i pozorny, 
- kursy jachtu względem wiatru, 
- siły działające na jacht, 
- zawietrzność i nawietrzność, 
- współpraca żagli, 
- działanie steru, 
- stateczność jachtu.
 
4. Locja.
- oznakowanie śródlądowego szlaku żeglugowego, 
- żegluga na rzece, 
- elementarne informacje o budowlach hydrotechnicznych – śluza, jaz, 
- elementarne wiadomości o: 
- oznakowaniu nawigacyjnym wód morskich (system IALA), 
- księgach locji, 
- spisach świateł i sygnałów nawigacyjnych, 
- mapach morskich.
 
5. Ratownictwo.
- środki bezpieczeństwa i sposoby posługiwania się nimi, 
- zasady zachowania się po wywrotce jachtu, 
- wiadomości o ratownictwie na wodach śródlądowych, 
- podstawowe informacje o ratownictwie na wodach morskich: 
- Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR), 
- ratownictwo brzegowe, 
- Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne, 
- podstawy pomocy przedmedycznej w najczęściej występujących obrażeniach na jachcie w czasie rejsów, 
- żegluga w niebezpiecznych warunkach.
 
6. Teoria manewrowania.
- zasady wykonywania manewrów żeglarskich, 
- umiejętność planowania i wyboru drogi jachtu (halsowanie).
 
7. Meteorologia.
- podstawowe wiadomości o wiatrach – znajomość skali Beauforte’a, 
- podstawowa znajomość wybranych zjawisk meteorologicznych, 
- niebezpieczne dla żeglarzy zjawiska meteorologiczne i ich oznaki, 
- znajomość meteorologii w zakresie rozumienia komunikatów meteorologicznych w mediach, 
- podstawowa umiejętność uzyskiwania prognoz pogody.
 
8. Podstawowe zasady ochrony wodnego środowiska naturalnego.
 
UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE
 
1. Eksploatacja jachtu śródlądowego.
- taklowanie jachtu, klar jachtu, 
- obsługa żagli, osprzętu i podstawowych urządzeń na jachcie, 
- zasady cumowania jachtu, 
- umiejętność wiosłowania, 
- obsługa silnika zaburtowego, 
- umiejętność sprawdzenia stanu technicznego jachtu żaglowego.
 
2. Prace bosmańskie.
- umiejętność wiązania podstawowych węzłów żeglarskich, 
- podstawowe naprawy jachtu i osprzętu.
 
3. Umiejętność wykonania następujących manewrów jachtem typu slup o długości kadłuba większej niż 5,5m pod żaglami: 
- manewry podstawowe: 
     - zwrot przez sztag, 
     - zwrot przez rufę, 
     - odejście od nabrzeża, 
     - dojście do nabrzeża, 
     - alarm „człowiek za burtą”. 
- manewry dodatkowe: 
     - stawanie w dryf, 
     - dojście do boi, 
     - odejście od boi, 
     - stawanie na kotwicy, 
     - zejście z kotwicy.
 
4. Umiejętność wykonywanie następujących manewrów jachtem żaglowym o długości kadłuba większej niż 5,5m na silniku: 
- manewry podstawowe: 
     - odejście od nabrzeża, 
     - dojście do nabrzeża, 
- manewry dodatkowe: 
     - dojście do boi, 
     - odejście od boi, 
     - holowanie pojedynczego jachtu.
 
5. Obrót lub przesunięcie jachtu przy pomoście, praca cumami.

 

Cytaty

"Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań. Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj. Śnij. Odkrywaj."

Mark Twain

Pogoda

PUCK Pogoda

Polecamy

 • Regaty

  Regaty

 • HOM Puck

  Galeria zdjęć HOM Puck

 • ______________________________

  Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Harcerskiego Ośrodka Morskiego, w tym w szczególności cenniki, oferty, oferty specjalne mają charakter ogólnej informacji handlowej, mającej przybliżyć Usługobiorcy działalność Harcerskiego Ośrodka Morskiego. Informacje te nie mogą być traktowane jako oferta w rozumieniu art. 66 § 1 polskiego Kodeksu cywilnego i jako takie nie są wiążące dla HOM Puck ZHP. Stanowią one jedynie zaproszenie do rokowań w rozumieniu art. 71 polskiego Kodeksu cywilnego.

  ______________________________

 • Baza wiedzy o żeglarstwie
 • Żeglarz jachtowy
 • Żeglarz jachtowy
 • Żeglarz jachtowy
 • Żeglarz jachtowy
 • Żeglarz jachtowy