Program szkolenia

 Program szkolenia

Wykaz przedmiotów:
 1. Wiadomości ogólne.
 2. Przepisy.
 3. Budowa jachtów.
 4. Silniki i urządzenia napędowe.
 5. Prace bosmańskie.
 6. Locja śródlądowa.
 7. Meteorologia.
 8. Ratownictwo.
 9. Ochrona środowiska, etykieta i etyka wodniacka.
 10. Licencje motorowodne.
 11. Manewrowanie jachtem motorowym.
 
1. Wiadomości ogólne:
 1. Historia sportu motorowodnego w Polsce i na świecie.
 2. Organizacja spotu motorowodnego w Polsce i na świecie UIM -Międzynarodowa Organizacja Motorowodna.
 3. Zakres działania i zasięg terytorialny Urzędów Morskich, Urzędów Żeglugi Śródlądowej jako organów państwowej administracji żeglugowej. Rejonowych Zarządów Gospodarki Wodnej jako administracji dróg wodnych. Charakterystyka sprzętu pływającego używanego przez wyżej wymienione jednostki.
 4. Podstawowe zasady organizowania regat i imprez motorowodnych.
 5. Inne instytucje związane z wodą.
- Państwowa Straż Pożarna.
- Policja.
- Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
- Przedsiębiorstwa Eksploatacji Kruszyw.
- Przedsiębiorstwa Rybackie.
- Przedsiębiorstwa Żeglugowe.
 
2. Przepisy:
 1. Podstawa prawne dotyczące uprawiania sportów motorowodnych i narciarstwa wodnego. Obowiązujące patenty i licencje motorowodne.
- Ustawa o kulturze fizycznej z 18.07.2001r. (Dz.U.nr.81,poz.889).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z 6. 05. 1997r.w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne.
- Rozporządzenie Ministra Sportu. w sprawie uprawiania żeglarstwa.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 28. 04. 2003r.w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U.nr.212,poz.2072.) zgodne z Międzynarodowym Kodem Żeglugi Śródlądowej CEVNI które mogą ulegać w czasie zmianom i modyfikacjom.
- Ustawa z dnia 24 grudnia 2001r.o żegludze śródlądowej ( Dz.. U. z 24.01.2001r.nr 5, poz.43)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.12.2004r. w sprawie polskiego rejestru jachtów (Dz.U.nr.6,poz42 i 43).
- Ustawa “Kodeks Morski” (z dnia 18.09.2001r. Dz. U. nr 138, poz. 1545).
- Rozporządzenie Ministra Sportu ( -z dnia 29.05.2006 r. Dz. U. nr 99 poz. 690) w sprawie trybu rejestracji statków używanych na wodach śródlądowych do uprawiania sportu lub rekreacji.
- Ustawa o bezpieczeństwie morskim (z dnia 09.11.2000r. Dz. U. nr 109, poz. 1156).
- MPZZM – Międzynarodowe Przepisy o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu z 1972 r. Ze zmianami, które weszły w życie 01.06.1983r.
- Zarządzenia Porządkowe Dyrektorów Urzędów Morskich w sprawie bezpieczeństwa uprawiania żeglugi morskiej przez statki sportowe i turystyczne.
- Zasady ubezpieczania jachtów motorowych oraz postępowanie po awarii i wypadku na wodzie.
- Sygnalizacja wzrokowa i dźwiękowa statków – wizualne i akustyczne przekazywanie informacji o statkach i jednostkach uprawiających żeglugę przy użyciu: świateł ,znaków i sygnałów dźwiękowych – zasady i sposób ich nadawania.
- Znaki żeglugowe na śródlądowych drogach wodnych.
- Sygnały wzywania pomocy.
 
3. Budowa jachtów motorowych:
 1. Typy jachtów motorowych i ich budowa.
 2. Pontony, riby, jachty z silnikami przyczepnymi, zaburtowymi i wbudowanymi, jachty ślizgowe i wypornościowe, kształty dna, podstawowe materiały konstrukcyjne: drewno, sklejka, stal, aluminium, laminaty, skutery wodne.
 3. Nazewnictwo części kadłuba, szkieletu, okuć i osprzętu.
 4. Zdolności nautyczne jachtów motorowych: stateczność, wyporność, niezatapialność, zwrotność, żegluga na fali i w ślizgu.
 5. Konserwacja i drobne naprawy jachtu motorowego.
 6. Wyposażenie techniczno – eksploatacyjne jachtów motorowych.
- wyposażenie bosmańskie
- urządzenia nawigacyjne,
- urządzenia i sprzęt ratunkowy,
- urządzenia i środki sygnalizacyjne,
- sprzęt pokładowy,
- sprzęt awaryjny,
- sprzęt przeciwpożarowy.
 
4. Silniki i urządzenia napędowe.
 1. Rodzaje silników spalinowych: dwusuwowe, czterosuwowe, przyczepne i stacjonarne benzynowe i wysokoprężne. Zasady działania silników dwu i czterosuwowych.
 2.  Podstawowe elementy składowe silnika, osprzęt silnika, główne parametry silników.
 3.  Różnice eksploatacyjne między silnikami dwu i czterosuwowymi – sposoby smarowania, waga, moc,
 4.  Zasady transportowania zużycie paliwa, głośność, eksploatacja, ceny.
 5.  Obsługa i konserwacja silników spalinowych: układu paliwowego, smarowania, chłodzenia, instalacji elektrycznej i akumulatorów.
 6. Zjawiska znamionujące złą pracę silnika.
 7. Postępowanie z silnikiem zamoczonym.
 8. Okresowa konserwacja silnika – odstawienie posezonowe.
 9. Urządzenia napędowe jachtów motorowych.
- mechanizmy przenoszenia napędu, przekładnie redukcyjne i typu Z, wały napędowe,
- budowa i zasada działania śruby napędowej oraz jej parametry. Zakładanie i zdejmowanie śruby napędowej oraz jej dobieranie do silnika,
- Budowa i zasada działania pędnika strugo-wodnego ( wirnika, kierownicy, strugi, łożyska gumowego, urządzenia sterowego i wstecznego),
- Bezpieczeństwo podczas eksploatacji silnika i akumulatorów.
 
5. Prace bosmańskie:
 1. Podstawowe wiadomości o linach.
 2. Łączenie lin o jednakowej i różnej średnicy ( węzły: prosty, płaski, szotowy, refowy, holowniczy, buchtowanie lin).
 3. Łączenie lin z osprzętem (węzły: knagowy, wyblinka, kotwiczny ,cumowe ,ratowniczy, ósemka.
 4. Zakończenia lin miękkich ( stopienie końca liny, opaska).
 5. Zakończenia lin stalowych, ucho na stalówce.
6. Locja śródlądowa:
 1. Szlaki żeglowne na rzekach typu górskiego i nizinnego.
 2. Żegluga na jeziorach i kanałach żeglownych.
 3. Zagrożenia i przeszkody żeglugowe.
 4. Budowle hydrotechniczne – progi, zapory, kanały, stopnie wodne, śluzy, pochylnie, zabudowa skarp.
 5. Zachowanie się podczas wyprzedzania i wymijania statków żeglugi śródlądowej, oraz holowanych i pchanych zestawów sprzężonych.
 6. Polskie szlaki żeglugowe.
 7. Mapy wodnych szlaków turystycznych i przewodniki.
7. Meteorologia:
 1. Określanie siły wiatru i stanu akwenu w/g. Skali Beauforta.
 2. Typowe zjawiska sygnalizujące złą pogodę (cumulonimbus).
 3. Wykorzystanie prognoz radiowych i telewizyjnych oraz internetowych do przewidywania zmian pogody.
8. Ratownictwo:
 1. Ratownictwo człowieka.
- podchodzenie do człowieka i rozpoznanie jego stanu zagrożenia,
- podjęcie na pokład i udzielenie pierwszej pomocy przed medycznej,
- transport chorego i przekazanie lekarzowi,
- zawartość podręcznej apteczki.
 
         2. Ratownictwo sprzętu
- sprzęt ratunkowy na jachcie motorowym,
- podstawowe zasady udzielania pomocy innym jednostkom pływającym,
- zachowanie się w czasie awarii własnego jachtu motorowego,
- samo-ratownictwo w przypadku wpadnięcia do rzeki lub jeziora,
- awaryjne środki łączności (tel. komórkowy),
- holowanie uszkodzonego sprzętu,
- lokalizacja zatopionego sprzętu,
- postępowanie w przypadku pożaru,
- postępowanie w przypadku konieczności opuszczenia jachtu.
 
9. Ochrona środowiska i etyka wodniacka:
 1. Podstawowe problemy ochrony środowiska: hałas, zanieczyszczenie wody, powietrza gleby.
 2. Ochrona przyrody wodnej i lądowej.
 3. Zwyczaje i obyczaje na jachtach, w portach, na przystaniach, w ośrodkach sportów wodnych, na imprezach, na szlakach wodnych i biwakach.
 4. Zakaz korzystania przez osoby nietrzeźwe ze statków turystycznych i sportowych oraz przebywania na przystaniach.
10. Licencje motorowodne:
 1. Warunki uzyskania licencji motorowodnych.
 2. Zasady zachowania bezpieczeństwa podczas wymijania jachtów holujących.
 3. Sygnały podczas holowania narciarza.
11. Manewrowanie jachtem motorowym:
 1. Manewrowanie na silniku:
  - odchodzenie i dochodzenie do pomostu,
  - pływanie kursem prostym i cyrkulacja
  - stawanie na boji i na kotwicy,
  - podejście do przedmiotu pływającego na wodzie ( manewr “człowiek za burtą”).
 2. Cumowanie jachtu i klarowanie na postój.
 3. Praca w charakterze członka załogi.
 4. Mijanie i wyprzedzanie dużych jednostek w kanale *.
 5. Przechodzenie śluz i jazów *.
 6. Pływanie w trudnych warunkach pogodowych *.


Rozkład godzin nauczania na patent sternika motorowodnego.

Lp.

Temat

Godz. teoret.

Godz. prakt.

Razem

1.

Wiadomości ogólne

1

 

1

2

Przepisy

7

 

7

3

Budowa jachtów

3

 

3

4

Silniki i urządzenia napędowe

6

 

6

5

Prace bosmańskie

 

1

1

6

Locja śródlądowa

1

 

1

7

Meteorologia

1

 

1

8

Ratownictwo

2

 

2

9

Ochrona środowiska, etykieta i etyka wodniacka

1

 

1

10

Licencje motorowodne

1

 

1

12

Manewrowanie jachtem motorowym

1

2*

3

 

Razem godzin

24

3

27

 

 

* na jedną osobę

 

Cytaty

"Nie jest sztuką uciec z tonącego okrętu ani pójść z nim na dno. Wyczynem jest go ocalić."

Autor nieznany

Pogoda

PUCK Pogoda

Polecamy

 • Regaty

  Regaty

 • HOM Puck

  Galeria zdjęć HOM Puck

 • ______________________________

  Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Harcerskiego Ośrodka Morskiego, w tym w szczególności cenniki, oferty, oferty specjalne mają charakter ogólnej informacji handlowej, mającej przybliżyć Usługobiorcy działalność Harcerskiego Ośrodka Morskiego. Informacje te nie mogą być traktowane jako oferta w rozumieniu art. 66 § 1 polskiego Kodeksu cywilnego i jako takie nie są wiążące dla HOM Puck ZHP. Stanowią one jedynie zaproszenie do rokowań w rozumieniu art. 71 polskiego Kodeksu cywilnego.

  ______________________________

 • Baza wiedzy o żeglarstwie
 • Żeglarz jachtowy
 • Żeglarz jachtowy
 • Żeglarz jachtowy
 • Żeglarz jachtowy
 • Żeglarz jachtowy