przejdź do wersji normalnej (graficznej) |
Polski | English

Górne menu:Boczne menu


Warunki uzyskania patentu

Warunki uzyskania patentu

Od kandydata na stopień żeglarza jachtowego wymagane jest:
- ukończone 14 lat (legitymacja szkolna lub inny dowód tożsamości)
- podejście do egzaminu na stopień żeglarza jachtowego 
- zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu na stopień żeglarza jachtowego przed Komisją Egzaminacyjną
- uiszczenia opłaty za kurs, egzamin i patent

Warunkiem wpisania na listę uczestników w kursie stacjonarnym na stopień żeglarza jachtowego jest przysłanie wypełnionej karty uczestnika oraz wpłata zaliczki (400 zł) na konto ośrodka (Bank Polska Kasa Opieki S.A o. w Gdańsku 11 1240 5400 1111 0010 6457 8713).
Pozostałą kwotę oraz oryginał karty (w przypadku przesłania karty e-mailem na adres hom@hompuck.org lub fax 058 673 21 50) można przekazać w dniu rozpoczęcia kursu.

 


Copyright © HARCERSKI OŚRODEK MORSKI PUCK ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO, ul. Żeglarzy 1, 84-100 Puck