Ekologia pod Żaglami-sprawozdanie z projektu

Sprawozdanie wraz z opisem osiągniętego efektu rzeczowego i ekologicznego z realizacji zadania dofinansowanego w ramach umowy nr WFOŚ/D/72/6381/2022 z dnia 07.09.2022
„Ekologia pod żaglami”

Całkowity koszt kwalifikowany: 30 635,47 zł

Koszt własny: 10 635, 47 zł

Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku (w PLN): dotacja 20 000,00zł

 

Fundamentalnym celem zadania „Ekologia pod żaglami” tak jak w ubiegłych latach, było podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, przybliżenie i popularyzacja wśród mieszkańców województwa pomorskiego wiedzy na temat ekologii Zatoki Puckiej. Głównym, ale nie jedynym odbiorcą zajęć były dzieci i młodzież szkolna. Do udziału w projekcie włączyli się także dorośli oraz turyści.

W ramach realizacji zadania przeprowadzono „żywe lekcje” ekologii z elementami biologii, chemii i geografii. Na miejscu realizacji projektu tj. w Harcerskim Ośrodku Morskim w Pucku uczestnicy po krótkim omówieniu zajęć zostali podzieleni na dwie grupy. Pierwsza udała się na praktyczne zajęcia na jachtach z instruktorami. W trakcie rejsu prowadzono dyskusje na temat Zatoki Puckiej, organizmów w niej żyjących, zanieczyszczeniach oraz sposobach zapobiegania im. Prowadzono także obserwacje ptaków bytujących i przelotowych nad tym obszarem. Pobierano próbkę wody, badano jej temperaturę i pH. Ponadto chętni mieli okazję sami wykonywać manewry jachtem i pod czujnym okiem instruktora wydawać komendy. Dla większości był to pierwszy kontakt z żeglarstwem, dlatego możliwość wyjścia “na wodę” była dla nich wielką przygodą, a niejednokrotnie rozbudzeniem zainteresowania, które być może w przyszłości stanie się pasją. Podczas gdy pierwsza grupa pływała, druga udała się na edukacyjny spacer po ośrodku, poznała tajniki wykorzystania energii odnawialnej czy działalności człowieka związanej z projektowaniem i wznoszeniem obiektów budowlanych przyjaznych środowisku. Nie zabrakło prelekcji nt. kolektorów słonecznych, fotowoltaiki oraz pomp ciepła, jak również energii wiatrowej. Po tej części przyszedł czas na naukę węzłów żeglarskich. Uczestnicy chętnie brali udział w tym zadaniu, ponieważ na koniec chcieli popisać się nowymi umiejętnościami podczas Turnieju Węzłów. Grupa miała okazję także poznać ptaki lądowe i przelotne Zatoki Puckiej, nauczyć się rozróżniać specyficzne gatunki by potem móc je rozpoznać będąc na wodzie. Kolejną aktywnością było przejście na betonowy pomost w porcie rybackim, z którego przy pomocy podbieraków nastąpiły “połowy” organizmów wodnych. Efekty są zawsze bardzo ciekawe dla uczestników, ponieważ większość z nich nie ma świadomości jakie gatunki składają się na faunę i florę Zatoki Puckiej.  Ponadto zmierzono przeźroczystość wody za pomocą krążka Secchiego. Po upływie około 2 godzin następowała zmiana grup. Wszyscy uczestnicy po zajęciach na lądzie i wodzie spotykali się w jednej z sal HOM by podsumować całe zajęcia.
 

W ramach realizacji zadania i jego promocji na stronach internetowych oraz fanpage Facebook – Chorągwi Gdańskiej ZHP oraz Harcerskiego Ośrodka Morskiego w Pucku, publikowano informacje dotyczące projektu.

Mailing z informacją o projekcie oraz zaproszeniem do udziału w zajęciach objął szkoły podstawowe woj. pomorskiego. Dodatkowo informację o projekcie rozesłano do Instruktorów harcerskich Chorągwi Gdańskiej.

Uczestnicy projektu poszerzyli wiedzę z zakresu ekologii, w szczególności z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz ochrony wód, a także nabyli umiejętności żeglarskie – zapoznali się z terminologią wykorzystywaną podczas rejsów jak i szeroko pojęta kulturą żeglarską. Zajęcia na świeżym powietrzu sprzyjały rozwijaniu zainteresowań sportami wodnymi oraz współpracy w charakterze członka załogi.

Efekt ekologiczny w ramach zadania pn. „Ekologia pod żaglami” został osiągnięty poprzez podniesienie świadomości biorących udział w projekcie dzieci, młodzieży, nauczycieli, rodziców, turystów, bliskich i znajomych uczestników, w zakresie ochrony wód morskich oraz wpływu człowieka na środowisko, w którym żyjemy.

W zajęciach wzięło udział 240 osób. Łącznie odbyło się 12 rejsów na łodziach typu „Drużyna”. Realizator projektu oświadcza, iż wywiązał się z ustaleń wynikających z umowy z WFOŚ w Gdańsku. Zamieścił na stronach internetowych oraz fanpage Chorągwi Gdańskiej ZHP i HOM Puck opis zadania zawierający jego tytuł wraz z galerią zdjęć oraz informację o dofinansowaniu zadania ze środków WFOŚ w Gdańsku według określonego przez dotującego wzoru oraz informował, w trakcie zajęć, uczestników projektu o dofinansowaniu ze środków WFOŚ w Gdańsku.

Dofinansowano ze środków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

https://wfos.gdansk.pl/

Cytaty

"Nie możesz przepłynąć morza, stojąc na brzegu i wpatrując się w wodę."

Rabindranath Tagore

Pogoda

PUCK Pogoda

Polecamy

 • Regaty

  Regaty

 • HOM Puck

  Galeria zdjęć HOM Puck

 • ______________________________

  Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Harcerskiego Ośrodka Morskiego, w tym w szczególności cenniki, oferty, oferty specjalne mają charakter ogólnej informacji handlowej, mającej przybliżyć Usługobiorcy działalność Harcerskiego Ośrodka Morskiego. Informacje te nie mogą być traktowane jako oferta w rozumieniu art. 66 § 1 polskiego Kodeksu cywilnego i jako takie nie są wiążące dla HOM Puck ZHP. Stanowią one jedynie zaproszenie do rokowań w rozumieniu art. 71 polskiego Kodeksu cywilnego.

  ______________________________

 • Baza wiedzy o żeglarstwie
 • Żeglarz jachtowy
 • Żeglarz jachtowy
 • Żeglarz jachtowy
 • Żeglarz jachtowy
 • Żeglarz jachtowy